قبل واريز پول موجودي با ادمين چك شود

در خريد دقت كنيد وجه واريزي برگشت داده نميشود

فروش به صورت انلاين مي باشد و امكان فروش حضوري و تحويل درب انبار نمي باشد